Ναυάγια του Α’ΠΠ στις Ελληνικές Θάλασσες


Στα πλαίσια του συνεδρίου “Dive in Blue Growth” (Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου), η Ελπίδα Κατωπόδη∗ με αφορμή την παρουσίασή της “Χαρτογραφική Τεκμηρίωση και Προτεινόμενα Κριτήρια για την Προστασία και την Διατήρηση των Ναυαγίων του Μεγάλου Πολέμου στις Ελληνικές Θάλασσες (Cartographic Documentation and Proposed Criteria towards the Protection and Preservation of Wrecks from the Great War in the Greek Seas)“, ανέδειξε ένα σύνολο σχεδόν 200 πλοίων που βυθίστηκαν από το 1912 μέχρι το 1918.

Η περίοδος αυτή καλύπτει τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ομάδα Εναλίων Αποτυπώσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την προστασία των ναυαγίων ως απτά τεκμήρια και τη διατήρηση της μνήμης τους ως άυλη κληρονομιά αυτής της ιστορικής περιόδου για τον τόπο μας, παρουσιάζει τον παρακάτω κατάλογο, εμπλουτισμένο με αναφορές σε διαδικτυακές πηγές που περιγράφουν την θέση, τον χρόνο και τα αίτια πρόκλησής τους.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΙΑ

ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΑΙΤΙΑ

ΚΟΧ

ΝσΕΘ

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ

Fetich Boulen [+1912]

τουρκική

534

1871

Leitrim SS [+1913]

βρετανική

φορτηγό

ατμός

κακοκαιρία

4284

547

1896

Antonie SS (+1915) (uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

2698

1910

Apollo SS (Scottier)(+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3774

1905

Arabian SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

2744

512

1892

Burrsfield SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

4037

1902

Californian SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

6223

521

1902

Cirene SS [U-39] (+1915)
(uboat.net)

ιταλική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3236

524

1895

Clan MacFarlane SS (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4823

526

1898

Craigston SS [+1915] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

2617

526

1911

H. C. Henry SS [+1915] (uboat.net)

καναδική

δεξαμενόπλοιο

ατμός

τορπιλισμός

4219

539

1909

Hallamshire SS [+1915] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4420

539

1907

Haydn SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

προσάραξη

3923

1906

Helmsmuir SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

4111

1913

Linkmoor SS [+1915] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

4306

1914

Lumina SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

δεξαμενόπλοιο

ατμός

πυροβολισμός

6218

1915

Marquette SS [U-35] (+1915)
(uboat.net)

βελγική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

7057

552

1898

Natal Transport SS [U-34] (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

4107

555

1910

Persia RMS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό

ατμός

τορπιλισμός

7974

1900

Provincia SS (+1915) (uboat.net)

γαλλική

επιβατηγό

ατμός

έκρηξη

3523

1902

Ramazan SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3477

1905

Royal Edward HMS (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

μεταγωγικό

ατμός

τορπιλισμός

11117

569

1908

Sailor Prince SS [U-37] (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3144

571

1901

Sainte Marguerite SS
(Sainte-Marquerite)(+1915)
(uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3908

1913

Sir Richard Awdry SS (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2234

1912

SS Calypso (+1914)

286

1870

SS Sailor Prince (+1915)
(uboat.net)

βρετανική

571

1901

SS Scilla (+1915) (uboat.net)

ιταλική

573

1866

SV Tobia (+1915) (uboat.net)

ιταλική

578

1912

Treneglos SS (III)(+1915)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3886

1906

UB-3 (+1915) (uboat.net)

γερμανική

581

1919

Ville De La Ciotat SS (+1915)
(uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

άνεμος και ατμός

τορπιλισμός

6659

585

1892

Wacousta SS (+1915) (uboat.net)

νορβηγική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

3521

1908

Woolwich SS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

2936

1887

X-130 HMS (+1915) (uboat.net)

βρετανική

αποβατικό

πετρέλαιο

πυροβολισμός

160

1915

Arabia RMS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

7903

1898

Britannic HMHS [U-73] (+1916)
(uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

νάρκη

48158

517

1914

Burdigala SS (+1916) (uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

ατμός

νάρκη

12480

519

1897

Butetown SS [+1916] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3789

1905

Clacton SS [U-73] (+1916)
(uboat.net)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

τορπιλισμός

820

525

1905

Clifford SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

487

1904

Elax SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

δεξαμενόπλοιο

ατμός

τορπιλισμός

3980

1893

Gaulois [U-47] (+1916) (uboat.net)

γαλλική

πολεμικό

ατμός

τορπιλισμός

11300

535

1899

Ginette (+1916) (uboat.net)

γαλλική

περιπολικό

ατμός

νάρκη

272

1913

Huntsfall SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4331

539

1906

John Pritchard SV (+1916)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

άνεμος

έκρηξη

118

Kiki Issaias SS (+1916) (uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

νάρκη

2993

297

1894

Llangorse SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3841

1900

Masunda SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

4952

1909

Minnewaska SS (III)[+1916]
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

νάρκη

14317

553

1909

Moeris SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3409

553

1902

Norseman SS [+1916] (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

προσάραξη

9542

555

1897

Persian SS (+1916)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

σύγκρουση

2734

1892

Polcevera SS (+1916)

ιταλική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2239

562

1883

Primula HMS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

τορπιλισμός

1250

1915

Provence II (La Provence)(+1916)
(uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

13753

1906

Remembrance (Lammeroo)[U-38]
(+1916)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3660

568

1910

Spetzai SS (+1916) (uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

έκρηξη

1904

442

1891

Springwell SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

5593

1914

SS Margarita (+1916) (uboat.net)

329

1871

Stampalia SS (+1916) (uboat.net)

ιταλική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

8999

1909

Virginia SS (+1916) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4279

585

1901

Welsh Prince SS [UB-43] (+1916)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4934

587

1903

A. S. 160 (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

20

Aghios Georgios SV (UC-74)(+1917)
(uboat.net)

ελληνική

schooner

άνεμος

161

1903

Agios Georgios SV (+1917)
(uboat.net)

ελληνική

ιστιοφόρο

άνεμος

897

1877

Agios Nicolaos SV (+1917)
(uboat.net)

ελληνική

ιστιοφόρο

άνεμος

προσάραξη

119

100

1907

Amiral Magon SS (+1917) (uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

5566

1904

Amiral Olry SS (+1917) (uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

5567

1904

Annam SS (II)(+1917) (uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

6075

1899

Antonio Sciesa SS (+1917)
(uboat.net)

ιταλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1905

1887

Arcadian SS [+1917] (uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό

ατμός

τορπιλισμός

7945

513

1899

By George HMT (FY 253)(+1917)
(uboat.net)

βρετανική

καλωδιακό

ατμός

νάρκη

225

1914

Carroccio SS (+1917)

ιταλική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

1657

1901

Caterina (+1917) (uboat.net)

ιταλική

άνεμος

30

Cestrian SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

8912

523

1896

Châteaurenault (+1917) (uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

8018

523

1898

Clan MacCorquodale SS (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

6517

1913

Cyfarthfa SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3014

1904

Dalton SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3486

529

1904

Ermine HMS (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό

ατμός

νάρκη

1777

531

1912

Essichia (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

30

250

Euston SS [U-14] (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2841

532

1910

Evangelistria (U?)(+1917)
(uboat.net)

243

Evangelistria (UC-37)(+1917)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

17

243

Firfield SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

4029

534

1915

Garfield SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3838

1907

Georgian SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

άνεμος και ατμός

τορπιλισμός

5088

535

1890

Grace SS (+1917) (uboat.net)

αμερικάνικη

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1861

1912

Ioannis (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

280

Ivernia RMS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

14278

541

1900

Jane Radcliffe SS (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

νάρκη

4074

543

1897

Kleopatra [UC-23] (+1917)
(uboat.net)

301

Livatho SS (+1917) (uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

προσάραξη

2922

1890

Lord Salisbury HMT
(FY1212)(+1917)
(uboat.net)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

νάρκη

285

1911

Margit SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2490

1903

Marigo SV (+1917) (uboat.net)

ιταλική

άνεμος

24

Marionga Goulandris SS [KuK U-14]
(+1917)
(uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3191

341

1905

Mashobra SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

υπερωκεάνιο

ατμός

τορπιλισμός

8173

1914

Mordenwood SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3125

1910

Nefeli SS (+1917) (uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3868

1912

Nestos SS (+1917) (uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

πυροβολισμός

4060

369

1914

New Zealand Transport SS [+1917]
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4481

555

1913

Newmarket HMS [U-38] (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

833

555

1907

Niki SS (+1917) (uboat.net)

ελληνική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

511

369

1888

Nina SV (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

126

378

Ovid SS [UC-74] (+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

4159

557

1902

Panaghia (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

14

Panormitis (+1917) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

20

398

Parana SS (+1917) (uboat.net)

γαλλική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

6248

559

1908

Pera SS (III)(+1917) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

7635

1903

Princess Alberta SS (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό/φορτηγό

άνεμος και ατμός

νάρκη

1586

563

1905

Prophet SS [+1917] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3230

563

1911

Redbreast SS (+1917) (uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1313

1908

Repton SS [+1917] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2881

568

1894

Roland SV (+1917) (uboat.net)

γαλλική

ιστιοφόρο

άνεμος

703

1875

Semantha SS [UC-74] (+1917)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2847

574

1899

Solstad SS (+1917) (uboat.net)

νορβηγική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4147

1916

SS Athinai (+1917)
(uboat.net)

120

1872

SS Eleni (+1917) (uboat.net)

202

1877

SS Kerkyra (or Cefira)(+1917)

296

SV Spiridon (+1917) (uboat.net)

444

Teakwood SS [+1917] (uboat.net)

βρετανική

δεξαμενόπλοιο

ατμός

τορπιλισμός

5815

1902

UC-38 [+1917] (uboat.net)

γερμανική

υποβρύχιο

πετρέλαιο και ηλεκτρισμός

αλλαγή βάθους

493

582

1916

Vasilefs Constantinos SS (+1917)
(uboat.net)

ελληνική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4070

162

1913

Ville De Strasbourg SS (+1917)
(uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2167

1882

Villemer SS (+1917) (uboat.net)

ισπανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3627

1892

White Head SS [+1917] (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1172

587

1880

Yarra SS (+1917) (uboat.net)

γαλλική

υπερωκεάνιο

άνεμος και ατμός

τορπιλισμός

4163

1883

121b (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

124

A56A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

31

A59A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

35

Adelphotis SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

26

Aghia Irene (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

16

Aghios Gerasimos (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

πυροβολισμός

85

Aghios Johannes (UC-23)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

14

71

Aghios Johannis (U-33) (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

τορπιλισμός

71

Aghios Nicolaos (U-27)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

13

Aghios Nicolaos (UC-37)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

20

Agia Trias SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

14

40

Agios Amma SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

16

Agios Constantinos SV (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

14

73

Agios Dimitrios (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

40

65

Agios Dionysios (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

58

65

Agios Georgios (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

17

59

Agios Loukis (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

11

74

Agios Spiridion (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

58

110

1898

Agios Spiridion SV (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

18

1886

Angeliki SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

30

21

AS19 (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

35

Aspasia (+1918) (uboat.net)

150

Bacchus SS (+1918) (uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2045

1917

Biolleta (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

99

Birkhall SS [UC-23] (+1918)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4541

516

1900

C57A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

14

Chagres SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

5288

523

1912

Chatham SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3592

1904

Dragonos (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

0

Evangelistria (U-27)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

46

Evangelistria SV (U-27)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

20

Evangelistria SV (UC-23)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

24

Evangelistrios (UC-23)(+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

121

229

Evangtelistria [UC-37] (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

242

Floréal (Q-54)(+1918)

γαλλική

υποβρύχιο

ατμός και ηλεκτρισμός

σύγκρουση

398

1908

Georgios (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

29

Hagios Zion (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

4

Itria SS (+1918)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

σύγκρουση

5318

1901

Julia (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

48

Loch Naver HMT (Ad
No.1179)(+1918)
(uboat.net)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

νάρκη

216

1906

Louvain HMS[UC-22] (+1918)
(uboat.net)

βρετανική

επιβατηγό

ατμός

τορπιλισμός

1830

548

1897

Maria SS (+1918) (uboat.net)

ισπανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

2164

1881

Maria SV [UC-23] (+1918)
(uboat.net)

ελληνική

άνεμος

43

Marie Suzanne SS [UC-37] (+1918)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

3106

552

1898

Marigo SV [U27] (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

0

Marigo SV [UC-23] (+1918)
(uboat.net)

γαλλική

Mica SS (+1918) (uboat.net)

γαλλική

φορτηγό

ατμός

998

1916

Moghrab SS (+1918)

βελγική

φορτηγό

ατμός

έκρηξη

996

1883

Nerissa II HMT (FY1793)(+1918)

βρετανική

ναρκαλιευτικό

ατμός

προσάραξη

173

1906

NN155A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

30

Panaghia (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

0

394

Panaghia SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

12

395

Portaritissa SV (+1918) (uboat.net)

ιταλική

άνεμος

16

Porto Santo SS (+1918) (uboat.net)

πορτογαλλική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

νάρκη

2756

1895

Prof. Elias (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

5

Reventazon SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4050

568

1906

Roxburgh SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

4630

569

1906

S275 (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

35

S804QU (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

53

S919A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

80

San Nicola (U-27)(+1918)
(uboat.net)

ιταλική

άνεμος

29

San Nicola (U-27)(+1918)
(uboat.net)

ιταλική

άνεμος

0

San Rito SS [U-37] (+1918)
(uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3310

572

1916

SS Eleni (+1918)

201

1883

SS Panellenion (+1918)

397

1856

SS Roxburgh (+1918) (uboat.net)

βρετανική

569

1906

SS Waihemo (I)[UC-37] (+1918)
(uboat.net)

βρετανική

587

1904

SS165 (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

65

Taxiarchis SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

40

455

Termini SS (+1918) (uboat.net)

ιταλική

επιβατηγό/φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1523

1906

Theologos SV (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

προσάραξη

103

265

1896

Tris Adelphi (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

53

467

Trocas SS [+1918] (uboat.net)

βρετανική

δεξαμενόπλοιο

ατμός

τορπιλισμός

4129

578

1893

Unidentified lighter (+1918)
(uboat.net)

ρωσική

φορτηγό

100

V108A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

60

V135 (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

20

V214A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

12

V62A (+1918) (uboat.net)

ελληνική

άνεμος

30

Ventmoor SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

3456

585

1900

Vicenza SS (+1918) (uboat.net)

ιταλική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

1833

1909

War Council SS (+1918) (uboat.net)

βρετανική

φορτηγό

ατμός

τορπιλισμός

5875

1917

Maria Archis (+1918) (uboat.net)

SV Nicolaos (+1917) (uboat.net)

SS Angeliki [+1916] (uboat.net)

ελληνική επιβατηγό ατμός τορπιλισμός 331 21 1863

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ

  • Στο πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ οι τιμές με λατινικούς χαρακτήρες αντιστοιχούν σε ναυάγια που συμπεριλαμβάνονται στον ιστοχώρο www.wrecksite.eu.
  • Το πεδίο ΣΗΜΑΙΑ περιγράφει την εθνικότητα του πλοίου.
  • Το πεδίο ΤΥΠΟΣ περιγράφει το είδος του πλοίου.
  • Το πεδίο ΠΡΟΩΘΗΣΗ περιγράφει το μέσο προώθησης του πλοίου.
  • Το πεδίο ΑΙΤΙΑ περιγράφει την αιτία βύθισης.
  • Το πεδίο ΚΟΧ περιγράφει το μέγεθος του πλοίου (σε Κόρους Ολικής Χωρητικότητας).
  • Το πεδίο ΝσΕΘ (Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες) παραπέμπει στην αντίστοιχη σελίδα του Α’ τόμου του Ντούνη (2001).
  • Το πεδίο ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ αποδίδει το έτος ναυπήγησης.

Αναφορές

WRECK WRAK EPAVE WRACK PECIO [WWW Document], n.d. URL https://www.wrecksite.eu/wrecksite.aspx (accessed 7.12.19).
The U-boat Wars 1939-1945 (Kriegsmarine) and 1914-1918 (Kaiserliche Marine) and Allied Warships of WWII – uboat.net [WWW Document], n.d. URL https://uboat.net/ (accessed 7.12.19).
Ντούνης Χ., 2000. Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλσσσες. 1900-1950 (τομ. Α ́), Αθήνα: FINATEC

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο “Ναυάγια του Α’ΠΠ στις Ελληνικές Θάλασσες” από τον δημιουργό Κίμωνα Παπαδημητρίου διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .
Βασισμένο σε έργο στο www.wreckhistory.com


∗ Η Ελπίδα Κατωπόδη, απόφοιτος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με μεταπτυχιακό στην Ναυτική και Ενάλια Αρχαιολογία (Universidad de Cádiz, CEI. MAR) είναι αυτοδύτης και συμμετέχει στις ερευνητικές δραστηριότητες της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων από το 2019.

Author: Kimon Papadimitriou

Kimon Papadimitriou, Dr Ing Rural and Surveying Engineering, is member of Laboratory Training Staff at the School of Rural and Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. In 2015 he developed the PADI Underwater Survey Diver distinctive specialty training course. Subsequently, he was certified to teach the Wreck Detective training course.