Τί κάνουμε


Η Ομάδα Εναλίων Αποτυπώσεων (ΟΕΑ) συνεργάζεται με τα μέλη της καταδυτικής κοινότητας για την έρευνα, την τεκμηρίωση, την μελέτη και την ανάδειξη των ενάλιων χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβρύχιες δραστηριότητες που συντονίζουν ή συμμετέχουν τα μέλη της ΟΕΑ αποσκοπούν στην ασφαλή και υπεύθυνη προσέγγιση των ενάλιων αγαθών που σχετίζονται με την φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι Ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν περίπου 2000 βυθισμένα πλοία (βλ. http://www.emodnet-bathymetry.eu/). Στον ιστοχώρο μας εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διαρκούς έρευνας για την μελέτη τους. Η προσπάθια αυτή βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή υπεύθυνων αυτοδυτών και ενεργών πολιτών.

Απότερος σκοπός του έργου μας είναι η υπεύθυνη συμμετοχή του κοινού στην προστασία και την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασικές μας επιδιώξεις είναι:

  • οι επισκέψεις και οι καταδύσεις στους χώρους ναυάγησης,
  • η αναζήτηση και η οργάνωση αρχειακού υλικού,
  • η μελέτη και η παρουσίαση της ιστορίας των βυθισμένων πλοίων.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, αρχικά ως υλικό τεκμηρίωσης για κάθε καταδυόμενο που ενδιαφέρεται για τα ναυάγια και στην συνέχεια ως βασική αναφορά για περαιτέρω έρευνα της σύγχρονης ναυτικής μας ιστορίας.