Έρευνα Ναυαγίων στις Ελληνικές Θάλασσες

Από το 2003, με τον χαρακτηρισμό των ναυαγίων ως πολιτισμικών αγαθών (ΦΕΚ 1701/Β/19-11-2003), συμπεριλαμβάνονται στα ενάλια μνημεία και τα βυθισμένα πλοία και αεροσκάφη άνω των 50 ετών από την ημερομηνία ναυαγήσεώς τους. Βάσει του European Marine Observation and Data Network (EMODnet), στις ελληνικές θάλασσες εμφανίζονται περί τις 2.000 θέσεις ναυαγίων (κάποια από τα οποία έχουν ανελκυστεί).

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρουσιάζεται ένας χάρτης Ενδεικτικών Θέσεων Ναυάγησης και Ανελκυσθέντων Ναυαγίων, ο οποίος αποτελεί μέρος της εν εξελίξει “Έρευνας Ναυαγίων στις Ελληνικές Θάλασσες”. Το βασικό υλικό αναφοράς στην εργασία αυτή προέρχεται από το βιβλίο του Χ. Ντούνη “Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες”.


Κατάλογος ναυαγίων

Author: Kimon Papadimitriou

Kimon Papadimitriou, Dr Ing Rural and Surveying Engineering, is member of Laboratory Training Staff at the School of Rural and Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. In 2015 he developed the PADI Underwater Survey Diver distinctive specialty training course. Subsequently, he was certified to teach the Wreck Detective training course.